Beloningsbeleid

Duidelijkheid, helderheid en uniformiteit in de beoordeling en beloning van medewerkers zijn de grondslagen van het beloningsbeleid van PinDirect by Cyber & Mason. De doelstellingen van ons beleid zijn als volgt:


  • Een beloning die voor vergelijkbare functies goed aansluit bij de markt
  • Een beloning die gekoppeld is aan de individuele prestaties die bijdragen aan de organisatiedoelen
  • Een beloning die het ontwikkelen van competenties stimuleert
  • Een beloning die de interne loopbaan-dynamiek stimuleert
  • Een beloning stimuleert de lange termijn doelstellingen van het bedrijf

Functies binnen PinDirect zijn beschreven volgens het concept van functiefamilies. Een functiefamilie betreft diverse functies die in aard van verantwoordelijkheden en competenties sterk op elkaar lijken. De beloning is primair gekoppeld aan functiezwaarte en doorgroei gebeurt op basis van individuele prestaties.


De toegekende beloningen zijn in lijn met de regels die gelden voor beloningen in de financiële sector, ook wat betreft eventuele variabele beloningscomponenten.


Daarnaast is er een nieuw beloningsbeleid voor de Directie vastgesteld, waarbij onder meer rekening is gehouden met het langetermijnbelang van PinDirect en haar belanghebbenden, de wet- en regelgeving en de maatschappelijke discussie omtrent beloning.