Privacyverklaring

Privacy Verklaring Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., mei 2024


Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 08122672


Cyber & Mason Exploitatie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34288768 en beschikt over een door De Nederlandsche Bank N.V. verleende vergunning voor het verlenen van betaaldiensten zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V. handelen ieder afzonderlijk - als ook gezamenlijk - ook onder de handelsnaam Pindirect en/of Pinwinkel. Hieronder ook aangeduid met ´wij´, ´ons´, ´onze´.


In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Gepubliceerd op: 24 mei 2023


1. Privacyverklaring

Via onze website, telefoon, en e-mail bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.


Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.


Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij;

•duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

•uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

•passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

•uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.


Telefoon: 088 020 98 00

E-mail: info@pindirect.nl


U kunt ook via ons contactformulier op de site contact met ons opnemen.


2. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens en waarom?

We kunnen informatie over u verzamelen:

•rechtstreeks van u;

•uit andere bronnen, zoals uw (voormalige) werkgever of collega's;

•uit openbare bronnen zoals LinkedIn of de bedrijfswebsite van de organisatie waarvoor u werkt;

•door middel van cookies.


Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bouwen we op de volgende wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

•Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, of omdat wij

•dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben.


Waar we optreden als gegevensverwerker, verwerken we persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen we volgens hun schriftelijke instructies.


3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert en spelen de gegevens over afname van diensten pas een rol wanneer u zich aanmeld voor een nieuwsbrief.


Persoonsgegevens:

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

•NAW-gegevens

•bedrijfsgegevens

•Curriculum Vitae

•E-mailadres

•informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier

•motivatiebrief

•gegevens over uw samenwerking met ons

•technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

•telefoonnummer

•identificatiedocumenten

•leeftijd

•nationaliteit

•bankrekeningnummer


Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

•om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;

•om uw transacties te verwerken;

•om uw sollicitatie te verwerken;

•om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan verbeteren of controleren;

•om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;

•om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering);

•om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

•om onze websites te verbeteren.


Bij het inschrijven van de keuzehulp of aanvragen van een aansluitdossier vragen wij een bevestiging voor uw inschrijving via een dubbele opt-in. Dit betekent dat u via uw e-mail eerst moet bevestigen of u daadwerkelijk de mails wilt ontvangen. De keuzehulp is gebaseerd op het ondersteunen van uw oriëntatie. Na inschrijving volgen daarom alleen mails waarin wij u helpen bij uw oriëntatie of gerelateerd zijn aan uw zoektocht naar een pinautomaat. Het aansluitdossier is een mogelijkheid om direct uw bestelling te kunnen doen. Na deze inschrijving ontvangt u alleen e-mails die gerelateerd zijn aan de bestelling van de pinautomaat.


4. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u uw toestemming intrekken. Neem contact met ons op indien u uw rechten wenst uit te oefenen.


6. Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in bijvoorbeeld onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden waaronder personalisatie van advertenties. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van de websites van ons.


Door uw gegevens te combineren, van onze website, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen via Google Ads, Bing Ads en Meta ads (met behulp van Google Analytics en Hotjar), die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Kijk voor meer informatie op de site van Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.


Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid. Enkele voorbeelden:

Cookie sleutelDomeinCookie typeOmschrijvingVerlooptijd
_gcl_au
.pindirect.nl
Analytisch
Gebruikt door Google Ads om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken. Kijk voor meer informatie op de site van Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites).
3 maanden
_hjFirstSeen.pindirect.nlAnalytischDe cookie is ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.30 minuten


7. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.


9. Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.


10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


11. Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.


Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie, uw BSN en pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.


12. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


13. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2024.