Ken uw klant

Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht om onze klanten te kennen. Niet alleen om de juiste service te leveren, maar ook omdat het wettelijk verplicht is. Dit wordt ook wel het KYC- of Know Your Customer principe genoemd. Dit houdt in dat iedereen die klant wilt worden bij een financiële instelling eerst geïdentificeerd en gescreend moet worden. Wat dit precies inhoudt leggen we hier verder voor u uit.

Wat gebeurt er tijdens de screening?

Wanneer u een pinautomaat of betaaldienst bij ons aanvraagt, zullen onze medewerkers u een aantal vragen stellen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens. Vragen die onze medewerkers kunnen stellen zijn:


  • Wie is of zijn de eigenaar/eigenaren van het bedrijf?
  • Wat is de bedrijfsvorm?
  • Waarvoor gaat u de pinautomaat gebruiken?
  • Wat zijn uw verwachte transactie hoeveelheden?

Wanneer alle gegevens kloppen, is de screening voltooid. We gaan nu uw pinautomaat voorbereiden en nemen snel contact op om een leverafspraak in te plannen.

Wanneer er nog gegevens ontbreken of onduidelijk zijn zullen wij tijdens het screeningproces nog contact met uw opnemen. Dit zorgt ervoor dat het proces langer duurt. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen en goed te kijken of u alles correct invult, zodat u meteen de juiste informatie aanlevert.

Kort overzicht:

1. U doet een aanvraag en komt in contact met één van onze medewerkers. Deze zal u wat algemene vragen stellen om een offerte op te stellen.

2. Wanneer u akkoord gaat met de offerte, dient u hem ingevuld en getekend in. 

3. Ons KYC team gaat nu uw gegevens controleren en nalopen. Ze nemen indien nodig contact met u op bij ontbrekende of onduidelijke informatie.
4. Zodra u d00r de screening bent gekomen, nemen wij contact met u op om de factuur te betalen en, indien van toepassing, een levermoment af te spreken. 
5. U kunt nu starten met pinnen!

Hoe lang duurt de screening?

Een screening duurt bij ons 1 á 2 dagen, ongeacht de bedrijfsvorm en grootte. Zo kan er zo snel mogelijk een leverafspraak met u gemaakt worden.

Wanneer krijg ik een screening?

Een screening komt voornamelijk voor wanneer u voor het eerst klant wordt bij ons. Op dat moment hebben we namelijk nog geen gegevens van u ontvangen. Wanneer u klant bent wordt u alleen gescreend wanneer er veranderingen binnen uw bedrijf optreden. Denk hierbij aan naamswijzigingen, nieuw(e) bedrijfsvorm, KvK-nummer of eigenaren, etc.

Waarom is KYC zo belangrijk?

KYC is belangrijk omdat zo voorkomen wordt dat criminele partijen zich mengen in het legale betalingsverkeer. Door middel van de screening kunnen wij achterhalen met wie onze klanten zaken doen. Zo kunnen we de rotte appels ertussenuit halen en indien nodig rapporteren bij de juiste instanties. Zo voorkomen wij witwassen en het financieren van terrorisme of andere illegale activiteiten. Hiermee wordt dus de veiligheid van de gehele samenleving beschermd.  

Wanneer ben ik een UBO?

Een UBO is iemand die uiteindelijk belanghebbende is. Dit gaat dus om personen die uiteindelijk eigendom en/of zeggenschap hebben via aandelen, eigendomsbelang, stemrecht of andere middelen.


Volgens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 worden de volgende personen als UBO aangemerkt:


  • BV's en NV's: de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Uitzondering op deze regel: beursvennootschappen.
  • Stichtingen en verenigingen: de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • Vof, maatschap, cv en rederij: de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
  • Kerkgenootschap: de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.
  • Trust: de trustees, de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n) van een trust.

Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen aangemerkt worden. Dit gebeurt wanneer ze op een andere wijze uiteindelijke zeggenschap over een cliënt hebben.

Nog onduidelijkheden?

Dat kunnen we heel goed begrijpen. Gelukkig helpen onze medewerkers u graag met al uw vragen. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 020 98 20. Het kan ook zijn dat uw vraag bij onze veelgestelde vragen sectie staat. Deze is te vinden via onderstaande knop