Klantscreening

Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht om een Know Your Customer-beleid te handhaven. Hierdoor zijn wij verplicht om uw persoonlijke en bedrijfsgegevens op te vragen en te controleren. Dit is omdat wij als financieel dienstverlener de plicht hebben om integer te handelen en mogelijkheden tot witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Dit is vanuit de wet verplicht gesteld onder: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wat hebben wij nodig?

  • Bedrijfsgegevens (KvK-nummer, bedrijfsnaam, etc.)
  • Wie is de eigenaar en/of zijn de UBO's (Uiteindelijk Belanghebbende) van de onderneming?
  • Geldige leesbare kopie van een identiteitsdocument
  • Bankrekeningnummer (zakelijke rekening) voor uitbetaling en incasso